Sociaal Project

Slot Schaesberg wil in de regio een belangrijke sociale rol vervullen en de cohesie en het gevoel van eigenwaarde van de bevolking in de wijde regio bevorderen door het aanbieden van werkgelegenheid, vrijwilligerswerk, opleidings- en stageplekken.

Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (tijdelijk of meer permanent) kunnen bij Slot Schaesberg:

  • Arbeidsritme opdoen
  • Kennismaken met verschillende disciplines en werkzaamheden en ervaren hoe leuk het is om concreet iets uit eigen handen te laten komen (metselen, houtbewerken, smeden, tuinieren, enz.).
  • De eerste beginselen van het bewerken van hout, het metselen, natuursteen bewerken, leidekken, smeden enz. leren. Na opgedane ervaring kunnen mensen doorstromen naar bedrijven of opleidingen.

Om haar sociale rol in te vullen is Slot Schaesberg een groot aantal samenwerkingsverbanden aangegaan en worden vele vrijwilligers bij de uitvoerende werkzaamheden betrokken.

Hiermee wordt niet alleen werkgelegenheid gecreëerd, maar worden ook jonge (restauratie) vakmensen opgeleid en re integranten voorbereid op en geholpen met het vinden van een baan. Aan vrijwilligers en minder-validen wordt een zinvolle tijdsbesteding geboden en niet in de laatste plaats ontstaat er op deze manier een maatschappelijke cofinanciering voor het project.