Vondst geeft nieuwe inzichten in bouwhistorie Slot Schaesberg

Bij funderingswerkzaamheden ten behoeve van de herbouw van de 17e eeuwse poorttoren van Slot Schaesberg, is een nieuwe funderingslaag uit mogelijk de 16e eeuw gevonden. Deze vondst geeft nieuwe inzichten in hoe het oorspronkelijke ‘neerhof’ van Slot Schaesberg gebouwd is. Nader onderzoek zal dat moeten aantonen.

 

Bij Slot Schaesberg in Landgraaf zijn de afgelopen maanden weer flinke vorderingen geboekt rondom de reconstructie van de poorttoren uit 1650. Voordat deze reconstructie van start kan gaan, dient eerst de nog aanwezige 17e -eeuwse fundering versterkt te worden. Met een speciaal voor dit doel ontworpen groot formaat diamantboor zijn onlangs gaten geboord in de historische gemetselde funderingsmuren, ter voorbereiding op het plaatsen van zestien buispalen. Deze buispalen zullen samen met een nieuwe ringbalk de nieuwe fundering vormen. Deze speciaal voor dit project ontworpen methode zorgt ervoor dat er stevige basis komt voor de reconstructie van de poorttoren, terwijl tegelijkertijd de oude funderingsmuren behouden blijven en worden ontlast.

 

Tijdens het boren is nu onverwacht onder het oude metselwerk een stevige laag maaskeien aangetroffen. Deze vondst geeft ons nieuwe inzichten in hoe het oorspronkelijke neerhof van Slot Schaesberg in vroeger eeuwen gebouwd is. De aangetroffen maaskeien zijn gebruikt als een versterking ten behoeve van bouwwerkzaamheden in het oorspronkelijke beekdal, in de 16e  eeuw of vroeger. Nader onderzoek zal dit nog moeten aantonen. Tijdens eerder archeologisch onderzoek in 2017 was deze laag niet aangetroffen, omdat deze direct onder het 17e -eeuwse metselwerk verborgen lag.

 

Onlangs is een boorproef gedaan met een aangepaste diamantboor, om de maaskeien met grote precisie te doorboren op de locaties waar de buispalen komen te staan. Zodra dit proces afgerond is, kan later dit jaar het plaatsen van de buispalen ingepland worden en kan de versterking van de oude fundering definitief worden voltooid. Na jaren van zorgvuldige voorbereiding en planning, kan de historisch verantwoorde reconstructie van de Poorttoren van Slot Schaesberg dan van start gaan.

 

Naast de technische voorbereidingen heeft Slot Schaesberg inmiddels ook een aantal zeer ervaren metselaars en een natuursteenbewerker aangetrokken. Ook zullen bouwopleidingen en maatschappelijke organisaties een rol spelen bij de bouwactiviteiten. De eerste tienduizend speciaal voor dit doel gebakken veldbrandstenen zijn inmiddels geleverd door wethouder Lucassen (zie dit bericht). Met een groeve nabij Luik (B) zijn afspraken gemaakt over levering van de benodigde natuursteen.