Veel animo voor Bootcamp Botenbouw


Veel animo voor de Bootcamp Botenbouw bij Slot Schaesberg, zoals te zien is op deze foto's... Onder begeleiding van Bert van Baar van de Bootbouwschool in Den Helder leren toekomstige botenbouwers de geheimen van dit oude ambacht. Deelnemers aan de bootcamp werken mee aan onze eiken praam in aanbouw. Voor de late beslissers: er zijn voor de bootcamp op 29 november 2018 nog enkele plekken! Zie https://bit.ly/2FIWwQM.