Symposium op Slot Schaesberg zet restaureren op de kaart

In de steigers

Op dinsdag 28 en woensdag 29 november organiseert Stichting Landgoed Slot Schaesberg in samenwerking met Stichting Monumentenhuis Brabant en ROP-Zuid een symposium over bouwen en restaureren. Op het terrein van Slot Schaesberg in Landgraaf wordt daarmee het startsein gegeven voor een aantal nieuwe samenwerkingen die één gezamenlijk doel dienen: het bevorderen van instroom en belangstelling voor ambachtsopleidingen. 

Bouwondernemingen hebben al jaren veel moeite om projecten te bemensen met vaklui en die nood wordt alleen maar hoger: tussen nu en 5 jaar zal wederom een grote groep metselaars, timmerlieden en ijzersmeders met pensioen gaan. Vakopleidingen kampen ondertussen met veel te weinig aanmeldingen, waardoor structureel te weinig talent doorstroomt in de bouw en de instroom onvoldoende zal zijn om de lege plekken op te vullen. 

Slot Schaesberg gaat daar verandering in brengen en komt met een nieuw wapen in die strijd: het sluiten van convenanten met een aantal bouwondernemingen, bodemonderzoekers en architectenbureaus om samen een einde te maken aan het tekort aan gekwalificeerd personeel in de sector. 

Op dinsdag 28 november heet Ramon Lucassen, Wethouder van de Gemeente Landgraaf (o.a. Economie en Toerisme) de gasten welkom. Arno Boon van BOEi, directeur/bestuurder van Stichting Landgoed Slot Schaesberg en Aryan Klein, projectdirecteur Slot Schaesberg geven hun visie op Slot Schaesberg als praktijkplek voor restauratieopleidingen. 

Aansluitend gaat Wim Pijbes, voormalig hoofddirecteur van het Rijksmuseum te Amsterdam, in op één van de meest spraakmakende restauraties van de afgelopen 100 jaar. Hoe draag je zorg voor een kwalitatief uitmuntende restauratie en wat zijn de uitdagingen bij een project van de omvang van het Rijksmuseum? Als afsluiting ondertekenen een aantal partijen een samenwerkingsovereenkomst waarmee Slot Schaesberg de komende jaren fungeert als opleidingscentrum voor ambachten en vakopleidingen. 

Parallel aan het symposium zal op dinsdag 28 november een cursus Kunradersteen Bewerken plaatsvinden, eerst bij Slot Schaesberg en later op locatie in de Kunradersteengroeve te Voerendaal. Ook vindt een tweedaagse “bootcamp” timmerwerk bij restauraties plaats. Woensdag 29 november staat in het teken van de tweede dag “Timmerwerk bij Restauraties”, waarbij leerlingen in aanraking komen met het prachtige werk dat timmerlieden bij een restauratie verzorgen. 

Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Behoud Monumenten Brabant (projectleider Revivak), ROP-Zuid, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden. 

Entree is gratis.
Aanmelden kan via onderstaande button.

Aanmelden