Slot Schaesberg sluit zich aan bij Coöperatie Erfgoed Limburg

Slot Schaesberg heeft zich als lid aangesloten bij de Coöperatie Erfgoed Limburg en zet zich - onder de noemer Limburgs Erfgoed - samen met andere organisaties in voor het behoud en de zichtbaarheid van het Limburgse erfgoed. Samen wordt gewerkt aan de inrichting van een centraal informatieservicepunt, de ontwikkeling van een verhalen- en collectiewebsite, publieksgerichte projecten en de ontwikkeling van de erfgoedzorg. 

Het doel van Coöperatie Erfgoed Limburg is zorgen dat het Limburgse erfgoed in stand wordt gehouden, wordt verrijkt en onder de aandacht wordt gebracht van het publiek. In 2019 wordt daartoe onder andere een reeks erfgoedweekenden met publieksactiviteiten georganiseerd. 

Aryan Klein, projectdirecteur Slot Schaesberg: “De missie van Coöperatie Erfgoed Limburg sluit naadloos aan bij onze eigen missie, namelijk behoud en bevordering van 17e eeuwse bouwtechnieken, ambachten en landschapsinrichting, middels de herbouw van het historische slot en de bijbehorende hoeve. We kijken uit naar een productieve samenwerking met alle partners, in een voor Slot Schaesberg belangrijk jaar, waarin een start zal worden gemaakt met de herbouw van de Poorttoren uit 1650.’’

Kijk voor meer informatie over Coöperatie Erfgoed Limburg op www.limburgserfgoed.nl.