Maatschappelijke Partners

Stichting Landgoed Slot Schaesberg is met verschillende lokale en regionale partijen samenwerkingen aangegaan. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen samenwerkingen die aangegaan zijn om ambachten te versterken en samenwerkingen met maatschappelijke organisaties.

Slot Schaesberg wil in de regio een sociale rol vervullen en biedt daarom werkgelegenheid, vrijwilligerswerk, opleidings- en stageplekken voor de regio. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met onder andere:
•    Vrijwilligerscentrales Parkstad
•    Koraal Groep, Sittard
•    NedCar WerkFit, Geleen
•    Reclassering Nederland, regio Zuid, Roermond
•    Werkbedrijf Landgraaf, Landgraaf
•    Xonar, Heerlen
•    Historische Groentehof, Beesel
•    Nederlands Gilde van Kunstsmeden, Nieuwegein
•    Restauratie Opleidingsprojecten, regio Zuid Geertruidenberg
•    SVGB Perspectief voor Specialistisch Vakmanschap, Utrecht
•    Levanto/Rimo
•    WSP (sociale werkvoorziening)