• Aanmelden

Wetenschap

Wetenschap
Stichting Landgoed Slot Schaesberg heeft als statutaire hoofddoelstelling: “om Kasteel Schaesberg en de bijbehorende Slothoeve bekend onder de monumentnummers: 23833 en 23834, op historisch en wetenschappelijk verantwoorde wijze te herbestemmen, te herbouwen en het omliggende landgoed op historisch en wetenschappelijk verantwoorde wijze te herinrichten”.

Reeds vanaf de opstart van het project, in de pioniersfase van 2013 tm 2016, maar ook al eerder, o.a. in 1881, 1975 en 1985 zijn verschillende onderzoeken op het terrein van hoeve en kasteel verricht. Deze onderzoekingen kunnen:
– als basis dienen voor verder onderzoek (wat moet nog verder onderzocht worden), en
– als referentiepunt dienen (hoe zag het er uit op het moment dat het project begon) voor verder onderzoek.

Deze en volgende onderzoekingen kunnen als volgt onderverdeeld worden:
– archeologisch onderzoek
– (bouw)historisch onderzoek
– product-onderzoek

Via het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u te zijner tijd kennisnemen van de verschillende onderzoeken.