• Aanmelden

Organisatie

Stichting Landgoed Slot Schaesberg
Correspondentieadres:

Jan de Witplein 10
6371 CD
Landgraaf

Aanvullende informatie volgt nog.

  • RSIN – Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer
  • (voormalig fiscaal) nummer
  • Visie en Missie
  • Doelstellingen
  • Hoofdlijnen van het beleidsplan
  • Organisatie-samenstelling
  • Beloningsbeleid
  • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • Financiële verantwoording