Slot Schaesberg en Mens Ontwikkel Bedrijf Gemeente Landgraaf tekenen samenwerkingsovereenkomst

Landgraaf, 13 november 2018 – Stichting Landgoed Slot Schaesberg en het Mens Ontwikkel Bedrijf van de Gemeente Landgraaf zijn een samenwerking aangegaan, teneinde re-integranten op de arbeidsmarkt een waardevolle leer- en werkplaats aan te bieden. Door de intensievere samenwerking tussen Slot Schaesberg en het Mens Ontwikkel Bedrijf zullen meer re-integranten betrokken zijn bij de herbouw van het eeuwenoude kasteel en bijbehorende hoeve. 

Aryan Klein, projectdirecteur Slot Schaesberg: “Na een pioniersfase waarin het terrein bouwrijp is gemaakt en de plannen zijn uitgewerkt, wordt er de komende jaren flink gebouwd bij Slot Schaesberg: zo verrijst er een kinderboerderij, bouwen we een ambachtelijke smederij en werken we aan de herbouw van het poorttoren. Vrijwilligers en re-integranten vormen daarbij de ruggengraat: zonder hen komt geen project tot een goed einde. We kijken uit naar een prettige en vruchtbare samenwerking.”

Christiaan Wilbach, verantwoordelijk wethouder Gemeente Landgraaf: “Het Mens Ontwikkel Bedrijf van de Gemeente Landgraaf heeft als doel mensen weer een kans te geven op een betaalde baan. Dat doen we samen met lokale ondernemers en vrijwilligersorganisaties. Slot Schaesberg is een fantastisch project dat niet alleen toeristen, maar ook vele vrijwilligers en re-integranten een waardevolle dagbesteding biedt. Deze samenwerkingsovereenkomst bekrachtigt onze samenwerking. “