• Aanmelden

Interreg Vlaanderen-Nederland


Slot Schaesberg gaat samenwerken met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland op het gebied van restauratie vakmanschap.

Interreg Vlaanderen-Nederland heef haar goedkeuring gegeven voor het Revivak-project binnen de doelstelling arbeidsmobiliteit. Er is een bedrag van € 810.700 ter beschikking gesteld aan de samenwerkende partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, waaronder Slot Schaesberg in Landgraaf.

De laatste jaren is er een groeiend bewustzijn en een toenemende waardering bij consumenten, creatievelingen en ondernemers voor verfijnd ambachtelijk werk en vakmanschap. Ambachtelijk werk staat immers voor authenticiteit, kwaliteit en duurzaamheid. En is er een goed arbeidsmarktperspectief, ook over de grenzen heen. Deze belangstelling vertaalt zich echter niet in een verhoogde instroom van jongeren en herintreders naar technische of beroepsscholen. De afgelopen jaren ging hierdoor kostbare vakkennis verloren. Dit bedreigt het ambachtelijk vakmanschap, juist op het moment dat de markt er een hernieuwde interesse in heeft. ‘Revivak’ speelt hierop in en richt zich op het behoud en stimulering van werkgelegenheid binnen vakmanschapsberoepen, specifiek in de bouw- en restauratiesector. Aangezien deze sector relatief onbekend is voor werkzoekenden wil Interreg Vlaanderen-Nederland via ‘Revivak’ de aandacht revitaliseren voor ambacht en techniek. De kennis die in beide regio’s bewaard bleef wordt vastgelegd en door middel van , vernieuwde opleidingen met internetcolleges, vakmanschapsbeurzen excursies, en ambachtelijke cursussen en workshops, verspreid in Vlaanderen en Zuid Nederland. Het project loopt over een periode van 35 maanden en eindigt op 28 februari 2019.

Revivak wordt gecoördineerd door Stichting Behoud Monumenten Brabant in samenwerking met: ARhus (vzw Het Portaal), Stichting Landgoed Slot Schaesberg, Vermaatschappelijking Zorg en Welzijn vzw, vzw Mid West Development, Provincie Noord-Brabant, Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), RTC West-Vlaanderen, Gents Opleidingscentrum voor Ambachten, Opleidingscentrum voor Bouw en Hout vzw, Eucora vzw.