• Aanmelden

ANBI

ANBI-status, publicaties en contact-informatie

anbi_logo

De Belastingdienst heeft midden december 2015 positief gereageerd op het verzoek van Stichting Landgoed Slot Schaesberg om aangemerkt te worden als culturele ANBI. De belastingdienst beschouwt Stichting Landgoed Slot Schaesberg per 1 januari 2015 als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI).

ANBI-status
Een ANBI is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht. Dit betekent dat elke schenking aan de stichting geheel ten goede komt aan de doelstelling.
Wie de stichting een schenking doet, kan zijn gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

Culturele ANBI
Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling levert tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Ook in de vennootschapsbelasting geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal €5.000, – van de aan culturele instellingen gedane giften.

Meer informatie over de Geefwet.

Missie en doelstellingen
Uitgebreide informatie over de visie, missie en doelstellingen van Stichting Landgoed Slot Schaesberg vindt u in het Beleidsplan 2015-2020. (zie verder op deze pagina).

Jaarverslag
De financiële verantwoording en een verslag van de activiteiten van de Stichting Landgoed Slot Schaesberg vindt u in het Jaarverslag 2014. (zie verder op deze pagina).

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de directie is conform de richtlijnen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). De functie “lid van het bestuur van de stichting” is onbezoldigd.
Meer informatie over de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid vind u in het document Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid. (zie verder op deze pagina)

Meer informatie over de VFI.

Publicaties / Downloads

Contactgegevens:
Adres Jan de Witplein 10
6371 CD Landgraaf
Telefoon: 045-8511014
e-mail: info@slotschaesberg.nl
Naam: Stichting Landgoed Slot Schaesberg
Rekeningnummer: NL50 RABO 0112 5236 17
KVK-inschrijving: 58495207
Fiscaal nummer: 8530.64.076

Meer informatie: Nadere informatie over de ANBI-status kunt u verkrijgen via de volgende link naar de site van de Belastingdienst. ANBI status