• Aanmelden

Archeologisch onderzoek naar 17e -eeuwse Poorttoren

Archeologisch onderzoek naar 17e -eeuwse Poorttoren

Vanaf maandag 17 juli 2017 zal, in samenwerking met archeologisch adviesbureau RAAP, archeologisch onderzoek worden verricht naar de restanten van de oorspronkelijke poorttoren uit 1650 van Slot Schaesberg in Landgraaf. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen welke delen van de fundering nog intact zijn. Dit is tevens een voorbereiding op het ambachtelijk herbouwproces van de poorttoren, dat vanaf voorjaar 2018 zal beginnen.

Uit het onderzoek moet blijken hoe de conditie van de funderingsresten en de paalfundering is en zullen de oorspronkelijke maatvoeringen vastgesteld worden. Na afloop van het archeologisch onderzoek zal door Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis (BBA), bouwhistorisch onderzoek verricht worden. De restanten worden vervolgens nauwkeurig vastgelegd door middel van een 3D scan.

De resultaten van dit onderzoek zijn o.a. ter voorbereiding op het herbouwproces van de poorttoren, onderdeel van de imposante 17e -eeuwse bouwhoeve, die in 1968 is afgebroken.

Dit is een van de grotere archeologische onderzoeken bij Slot Schaesberg. De verwachting is dat er interessante nieuwe informatie beschikbaar komt, waardoor de concrete plannen voor de herbouw van de poorttoren al dit najaar verder uitgewerkt kunnen worden.

Bezoekers van Slot Schaesberg krijgen de gelegenheid om de opgraving van nabij te bekijken, of kunnen zelfs een handje meehelpen.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn om op vrijwillige basis mee te helpen met de opgraving: U kunt zich opgeven via het e-mailadres: vrijwilligers@slotschaesberg.nl

Geef uw reactie